pelgrimmetje

 

Voor de sponsoring gaan we uit van een afgerond aantal kilometers van 2000 en een laagdrempelig bedrag tussen 1 eurocent per kilometer voor privé-personen en 25 of 50 eurocent per kilometer voor bedrijven. U kunt zich opgeven via het aanmeldformulier (zie hiervoor de link "aanmelden" op deze pagina).

Voor de sponsors(particulieren en bedrijven) is er de mogelijkheid om met logo en link naar de eigen website vermeld te worden op een speciaal daarvoor ingerichte pagina (zie de link "sponsors" )
pijl